แผนภูมิแท่งแสดงอัตราตายต่อประชากร 1 แสนคน จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2548 - ปี 2560
(แยกตามกลุ่มสาเหตุ 10 อันดับ )

หมายเหตู :

เนื้องอก ( C00 -D49 )
โรคติดเชื้อและปรสิต ( A00 - B 99 )
สาเหตุจากภายนอกของการป่วยและการตาย ( V01 - Y89 )
โรคระบบไหลเวียนโลหิต ( I00 - I99)
โรคของระบบสืบพันธุ์และทางเดินปัสสาวะ ( N00 -N99 )
โรคของระบบทางเดินหายใจ ( J 00 - J 98 )
โรคของต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตะบอลิซึม ( E00 - E88 )
โรคระบบย่อยอาหาร ( K00 - K92 )
โรคระบบประสาท ( G00 - G98 )
สาเหตุจากการคลอดและภาวะที่เกิดในระยะปริกำเนิด(P00 - P96)

 

::กลับหน้าหลัก :: :: กราฟแสดงอัตราอัตราตายด้วยโรคมะเร็ง จังหวัดกาฬสินธุ์ ใน ปี2548-2560 ::
:: กราฟแสดงอัตราอัตราตายด้วยโรคติดต่อสำคัญ จังหวัดกาฬสินธุ์ ใน ปี2548-2560 :: :: กราฟแสดงอัตราอัตราตายด้วยโรคเรื้อรัง จังหวัดกาฬสินธุ์ ใน ปี2548-2560 ::
::กราฟแสดงสาเหตูการตายที่สำคัญ จังหวัดกาฬสินธุ์ ใน ปี2548-2560 :: ::แผนภูมิวงกลมแสดงอัตราตายตามกลุ่มสาเหตุ ปี 2560 ::