แผนภูมิวงกรมแสดงอัตราตาย แยกตามกลุ่มสาเหตุที่สำคัญ ต่อประชากร 1 แสนคน จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2559
(Click ดูข้อมูลแต่ละโรค)

::กลับหน้าหลัก :: :: กราฟแสดงอัตราอัตราตายด้วยโรคมะเร็ง จังหวัดกาฬสินธุ์ ใน ปี2548-2559 ::
:: กราฟแสดงอัตราอัตราตายด้วยโรคติดต่อสำคัญ จังหวัดกาฬสินธุ์ ใน ปี2548-2559 :: :: กราฟแสดงอัตราอัตราตายด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง จังหวัดกาฬสินธุ์ ใน ปี2548-2559 ::
::กราฟแสดงสาเหตูการตายที่สำคัญ จังหวัดกาฬสินธุ์ ใน ปี2548-2559 :: ::แผนภูมิแท่งแสดงอัตราตายตามกลุ่มสาเหตุ ปี2548-2559 ::