กราฟแสดงอัตราอัตราตายด้วยโรคมะเร็ง จังหวัดกาฬสินธุ์ ใน ปี 2548 - 2560
(อัตราตายแยกตามสาเหตุ ต่อ 100,000 ประชากร)

หมายเหตุ ::

สาเหตุการตายที่ใช้ประชากรหญิงกลุ่มเป้าหมาย อายุ 30 ปีขึ้นไปคิดอัตราตาย คือ C50,C53,C54-55และ C56

C50(เนื้องอกร้ายที่เต้านม)
C53(เนื้องอกร้ายที่ที่ปากมดลูก)
C54-55(เนื้องอกอื่นๆไม่ระบุส่วนของมดลูก)
C56(เนื้องอกรังไข่)

 

::กลับหน้าหลัก :: :: กราฟแสดงอัตราอัตราตายด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง จังหวัดกาฬสินธุ์ ใน ปี2548-2560 ::
::แผนภูมิวงกลมแสดงอัตราตายตามกลุ่มสาเหตุ ปี 2560 :: :: กราฟแสดงอัตราอัตราตายด้วยโรคติดต่อสำคัญ จังหวัดกาฬสินธุ์ ใน ปี2548-2560 ::
::กราฟแสดงสาเหตุการตายที่สำคัญ จังหวัดกาฬสินธุ์ ใน ปี2548-2560 :: ::แผนภูมิแท่งแสดงอัตราตายตามกลุ่มสาเหตุ ปี2548-2560 ::